Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2631
Title: Методика впровадження кейсів у викладанні економічних дисциплін професійного циклу
Other Titles: Методика внедрения кейсов в преподавании экономических дисциплин профессионального цикла
Methods of introduction of cases in teaching economic disciplines of professional cycle
Authors: Соляр, В. В.
Keywords: метод
підхід
ситуація
етап
метод
подход
ситуация
этап
method
approach
situation
stage
Issue Date: 3-Jun-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Соляр В. В. Методика впровадження кейсів у викладанні економічних дисциплін професійного циклу / В. В. Соляр // Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки : навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спец. 051 "Економіка" (Економічна теорія) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2019. – Розд. 2.2. – С. 64–81.
Abstract: У розділі розглядається методика впровадження кейсів у викладанні економічних дисциплін та інноваційні підходи в сучасному навчальному процесі. В разделе рассматривается методика внедрения кейсов в преподавании экономических дисциплин и инновационные подходы в современном учебном процессе. The section discusses the methodology of implementing cases in the teaching of economic disciplines and innovative approaches in the modern educational process.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2631
ISBN: 978-617-7675-78-4
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соляр В. В. Методика впровадження кейсів .pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.