Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2629
Title: Глобалізація та розвиток світового господарства
Other Titles: Глобализация и развитие мирового хозяйства
Globalization and development of the world economy
Authors: Соляр, В. В.
Keywords: глобализація
ринок
торгівля
глобализация
рынок
торговля
globalization
market
trade
Issue Date: 3-Jun-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Соляр В. В. Глобалізація та розвиток світового господарства / В. В. Соляр // Аналітична економіка та макроекономічна політика : навч. посіб. для студентів спец. "Економіка" / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2019. – Тема 19. – С. 364–378.
Abstract: Особливістю розвитку сучасного світу є глобалізація. Цей процес знаходить своє відображення не тільки в економіці, але й торкається інших сфер нашого життя - політики, культури, ідеології, безпеки, довкілля. Останні роки інтерес до проблем глобалізації виявляють не лише вчені, а й усе суспільство, виник навіть міжнародний антиглобалістський рух. Що ж це за суперечливе явище, коли воно виникло, які його основні прояви та наслідки? Ці питання будуть розглянуті в даній темі. Особенностью развития современного мира является глобализация. Этот процесс находит свое отражение не только в экономике, но и касается других сфер нашей жизни - политики, культуры, идеологии, безопасности, окружающей среды. Последние годы интерес к проблемам глобализации проявляют не только ученые, но и все общество, возникло даже международное антиглобалистское движение. Что же это за противоречивое явление, когда оно возникло, какие его основные проявления и последствия? Эти вопросы будут рассмотрены в данной теме. A feature of the development of the modern world is globalization. This process is reflected not only in the economy, but also applies to other areas of our lives - politics, culture, ideology, security, and the environment. In recent years, interest in the problems of globalization has been shown not only by scientists, but also by the whole society, even the international anti-globalist movement has arisen. What is this contradictory phenomenon when it arose, what are its main manifestations and consequences? These issues will be addressed in this topic.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2629
ISSN: 978-617-7675-84-5
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.