Невичерпний скарб. 2019 № 1-2 (10-11)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: святкували знаменні дати з дня народження Дмитра Менделєєва, Олександра Пушкіна, Анни Ахматової; студентів навчали основам бібліотечно-бібліографічних знань, інформували з питань медіаграмотності та проблеми аутизму. Бібліотекарі проводили заходи: «Учитель — моя майбутня професія», «Одна єдина соборна Україна»; навчалися на курсах підвищення кваліфікації та на тренінгах Ірини Лянни; були учасниками IV Міжнародного форуму молодих бібліотекарів УБА, свята Дня науки в університеті, науково-практичної конференції молодих учених; творили «Майстрині нашої бібліотеки» та подорожували «Заповідна Диканщина». В бюллетене освещаются различные аспекты деятельности Научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды, раскрываются особенности ее фондов. В выпуске: праздновали знаменательные даты со дня рождения Дмитрия Менделеева, Александра Пушкина, Анны Ахматовой; студентов обучали основам библиотечно-библиографических знаний, информировали по вопросам медиаграмотности и проблемы аутизма. Библиотекари проводили мероприятия: «Учитель - моя будущая профессия», «Одна единственная соборная Украина»; учились на курсах повышения квалификации и на тренингах Ирины Лянна; были участниками IV Международного форума молодых библиотекарей УБА, праздника Дня науки в университете, научно-практической конференции молодых ученых; творили «Мастерицы нашей библиотеки» и путешествовали «Заповедная Диканщина». The bulletin covers various aspects of the activity of the G. S. Skovoroda Scientific Library of KhNPU, reveals the features of its funds. In the release: celebrated significant birthdays of Dmitry Mendeleev, Alexander Pushkin, Anna Akhmatova; students were taught the basics of library and bibliographic knowledge, informed about media literacy and autism. Librarians held events: “Teacher is my future profession”, “One Unified Council of Ukraine”; studied in advanced training and trainings of Irina Lianna »; participated in the 4th UBA Young Librarians Forum, Science Day at the University, Young Scientists Scientific and Practical Conference; created the "Masters of Our Library" and traveled to the "Protected Wilderness".
Опис
Ключові слова
бібліотека, бібліотечний маркетинг, соборність, інформаційна культура, медіаграмотність, навчання, інновація, тренінг, аутизм, Ахматова А., Шевченко Т., Менделєєв Д., библиотека, библиотечный маркетинг, соборность, информационная культура, медиаграмотность, обучение, инновация, тренинг, аутизм, Ахматова А., Шевченко Т., Менделеев Д., library, library marketing, catholicity, information culture, media literacy, teaching, innovation, training, autism, Akhmatova A., Shevchenko T., Mendeleev D.
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. ХНПУ імені Г. С. Сковороди : вих. один раз у кварт. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека. – № 1-2 (10-11), січ.-черв. – 2019. – 16 с.