Інформаційно-аналітичний континуум фахової підготовки економіста у вищий школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядається інформаційно-аналітичний континуум фахової підготовки економіста у вищій школі. Рассматривается информационно-аналитический континуум профессиональной подготовки экономиста в высшей школе. The information-analytical continuum of professional training of an economist in high school is considered.
Опис
Ключові слова
економіка, технології, інновації, экономика, технологии, инновации, economy, technology, innovation
Цитування
Соляр В. В. Інформаційно-аналітичний континуум фахової підготовки економіста у вищій школі / В. В. Соляр // Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки : навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спец. 051 "Економіка" (Економічна теорія) / [авт. кол. : І. Ф. Прокопенко, Д. О. Гончаров, О. В. Мельникова та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – Розд. 2.3. – С. 81–92.