Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2621
Title: Інформаційно-аналітичний континуум фахової підготовки економіста у вищий школі
Other Titles: Информационно-аналитический континуум профессиональной подготовки экономиста в высшей школе
Information-analytical continuum of professional training of economist in higher education
Authors: Соляр, В. В.
Keywords: економіка
технології
інновації
экономика
технологии
инновации
economy
technology
innovation
Issue Date: 3-Jun-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Соляр В. В. Інформаційно-аналітичний континуум фахової підготовки економіста у вищій школі / В. В. Соляр // Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки : навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спец. 051 "Економіка" (Економічна теорія) / [авт. кол. : І. Ф. Прокопенко, Д. О. Гончаров, О. В. Мельникова та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – Розд. 2.3. – С. 81–92.
Abstract: Розглядається інформаційно-аналітичний континуум фахової підготовки економіста у вищій школі. Рассматривается информационно-аналитический континуум профессиональной подготовки экономиста в высшей школе. The information-analytical continuum of professional training of an economist in high school is considered.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2621
ISBN: 978-617-7675-78-4
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соляр В. В. Інформаційно-аналітичний континуум .pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.