Life Skills in English

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
The present is dedicated to the basic life competences (life skills) and their development in the study of English among university students. Представлена робота присвячена базовим життєвим компетенція (життєвим навичкам) та їх розвитку при вивченні англійської мови у студентів університетів. Представленная работа посвящена базовым жизненным компетенция (жизненным навыкам) и их развитию при изучении английского языка у студентов университетов.
Опис
Ключові слова
English, students’ language training, English learning, critical thinking, creativity, cross-cultural understanding, communication, англійська мова, мовна підготовка студентів, вивчення англійської мови, критичне мислення, творчість, крос-культурне розуміння, спілкування, английский язык, языковая подготовка студентов, изучения английского языка, критичекое мышление, творчесвтво, межкультурное понимание, общение
Цитування
Kostikova I. I. Life Skills in English / I. I. Kostikova // Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 20–21.