Традиції українського академічного красномовства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про становлення риторичних традицій в українській системі освіти. Академічне красномовство розглядається як чинник оновлення не лише освітньої галузі, а й як показник суспільного розвитку. Схарактеризовано методичне забезпечення курсів риторики шкільної та університетської освіти в Україні (ХІХ – ХХ століття). В статье говорится о становлении риторических традиций в украинской системе образования. Академическое красноречие рассматривается как фактор обновления не только образования, но и как показатель общественного развития. Охарактеризовано методическое обеспечение курсов риторики школьного и университетского образования в Украине (ХIХ - ХХ век). The article deals with the formation of rhetorical traditions in the Ukrainian educational system. Academic eloquence is considered as a factor in the renewal of not only the educational branch, but also as an indicator of social development. Methodical provision of rhetoric courses for school and university education in Ukraine (XIX - XX centuries) was defined.
Опис
Ключові слова
риторика, академічне красномовство, засоби, забезпечення, традиції, риторика, академическое красноречие, средства, обеспечение, традиции, rhetoric, academic eloquence, means, provision, traditions
Цитування
Ткаченко Л. П. Традиції українського академічного красномовства / Л. П. Ткаченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 141–147.