Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2608
Title: Сложности в использовании русских предлогов
Other Titles: Складнощі у використанні російських прийменників
Difficulties in using Russian prepositions
Authors: Тельпуховская, Ю. Н.
Keywords: прийменник
непохідний прийменник
похідний прийменник
предлог
производный предлог
непроизводный предлог
preposition
non-derivative preposition
derivative preposition
Issue Date: Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Тельпуховская Ю. Н. Сложности в использовании русских предлогов / Ю. Н. Тельпуховская // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 14. – С. 131–136.
Abstract: У статті аналізуються окремі поширені в російському мовленні помилки у вживанні прийменників та причини виникнення цих помилок, пропонуються орфографічні й граматичні правила-рекомендації щодо попередження ненормованого використання цієї частини мови. В статье анализируются отдельные распространенные в русском языке ошибки в использовании предлогов и причины возникновения этих ошибок, предлагаются орфографические и грамматические правила-рекомендации относительно предупреждения ненормированного использования этой части речи. The article analyzes some common errors in the use of prepositions and the causes of these errors, as well as spelling and grammatical rules and recommendations to prevent the unregulated use of this part of the speech.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2608
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.