Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2599
Назва: Різноаспектність дефініцій категорії граничності в мовному просторі
Інші назви: Разноаспектность дефиниций категории предельности в языковом пространстве
Different aspects definitions of category boundary in linguistic space
Автори: Купіна, І. О.
Ключові слова: категорія граничності
мовний простір
межа
границя
фразеологічна одиниця
категория предельности
языковое пространство
предел
граница
фразеологическая единица
category boundary
linguistic space
frontier
phraseological unit
Дата публікації: 2016
Видавництво: Національний університет «Острозька академія» (НаУОА)
Бібліографічний опис: Купіна І. О. Різноаспектність дефініцій категорії граничності в мовному просторі / І. О. Купіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Острозька академія" ; уклад. : І. В. Ковальчук та ін. – Острог : НаУОА, 2016. – Вип. 60. – С.172–175.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлено сприйняття змісту поняття «граничність», проаналізовано різноаспектність дефініцій фундаментальної категорії граничності в мовному просторі та її диференційні ознаки на різних рівнях категорійних структур – мовному й понятійному. Розкрито розуміння категорії граничності як функціонально-семантичної категорії, що відображає просторово-часові та кількісно-якісні відношення, навколо якої групуються різнорівневі засоби вираження семантики реальної границі, а в її основі – взаємодія фразеологічних одиниць. В статье освещено восприятие содержания понятия «предельность», проанализирована разноаспектность дефиниций фундаментальной категории предельности в языковом пространстве и ее дифференциальные признаки на разных уровнях категориальных структур – языковом и понятийном. Раскрыто понимание категории предельности как функционально-семантической категории, которая отражает пространственно-временные и количественно-качественные отношения, вокруг которой группируются разноуровневые средства выражения семантики реальной границы, а в ее основании – взаимодействие фразеологических единиц.In the article it was shown understanding the content of the concept boundary, it was analyzed the different aspect definitions of basic category boundary in the linguistic space, and its differentional features at different levels of categorical structures – linguistic and conceptual. It was solved understanding of category boundary, as functional-semantic category, that shows spatial-temporal and quantitative-qualitative connections, around this boundary are grouped multilevel means an expressing semantic of real border, and in its foundation-interaction phraseological units. It was revealed a lot of features this category. It was shown the various points of view scientists on the issue interpretation category of frontier. The article shows the main sources of research category boundary and their impacts on the development this concept in the language.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2599
ISSN: 2519-2558
Розташовується у зібраннях:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Купіна І. О. Різноаспектність дефініцій .pdf340.99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.