Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2594
Title: Шляхи оптимізації вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі
Other Titles: Пути оптимизации изучения украинского языка как государственного в современной начальной школе
Ways to optimize learning ukrainian as state language in modern primary school
Authors: Коваленко, О. М.
Keywords: початкова школа
підручник
державна мова
начальная школа
учебник
государственный язык
elementary school
textbook
the official language
Issue Date: 22-Feb-2017
Publisher: Рівненський державний гуманітарний університет
Citation: Коваленко О. М. Шляхи оптимізації вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі / О. М. Коваленко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол. : В. В. Вербець (голов. ред.) та ін. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 15 (58). – С. 17–19.
Abstract: У статті розкриваються концептуальні засади, покладені в основу створення нового покоління підручників з української мови для початкової школи з російською мовою навчання. В статье раскрываются концептуальные подходы, положенные в основу создания нового поколения учебников по украинскому языку для школ с русским языком обучения. The article reveals concept approaches which form the basis for development of a new generation of Ukrainian language textbook for schools with Russian as the language of instruction .
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2594
ISBN: 966-7281-10-7
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.