Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2592
Title: Зимуючі птахи Нововодолажського району Харківської області
Other Titles: Зимующие птицы Нововодолажского района Харьковской области
Wintering birds of Novovodolazhsky district of Kharkov region
Authors: Танчак, В. С.
Харченко, Л. П.
Tanchak, V. S.
Kharchenko, L. P.
Keywords: зоологія
зимуючі птахи
популяційна екологія
біотопи
зоология
зимующие птицы
популяционная экология
биотопы
zoology
wintering birds
population ecology
biotopes
Issue Date: 19-Apr-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Танчак В. С. Зимуючі птахи Нововодолажського району Харківської області / В. С. Танчак, Л. П. Харченко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 81–82.
Abstract: Таким чином, аналізуючи результати дослідження по всіх біотопах, можна констатувати, що найчисельнішими видами птахів у різних біо топах відмічені горобець хатній та грак. Їх чисельність варіює від 36,7% до 70% від загальної кількості птахів. Граки зафіксовані у великій кількості в лісовому масиві, на сміттєзвалищі. Велика чисельність горобця хатнього відмічена у житловому масиві, парковій зоні та на сміттєзвалищі. Таким образом, анализируя результаты исследования по всем биотопам, можно констатировать, что самым многочисленным видом птиц в разных биотопах отмечен воробей домовой и грач. Их численность варьируется от 36,7% до 70% от общего количества птиц. Грачи зафиксированы в большом количестве в лесном массиве, на свалке. Большая численность воробья домового отмечена в жилом массиве, парковой зоны и на свалке. Thus, analyzing the results of the study for all biotopes, it can be stated that the house sparrow and rook are the most numerous species of birds in different biotopes. Their number varies from 36.7% to 70% of the total number of birds. Rooks are recorded in large numbers in the forest, in a landfill. A large number of house sparrows was noted in the residential area, park area and landfill.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2592
Appears in Collections:Кафедра зоологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.