Причини порушень слуху у дітей та сучасні технічні засоби реабілітації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджуються причини порушень слуху у дітей та сучасні технічні засоби реабілітації. Исследуются причины нарушений слуха у детей и современные технические средства реабилитации. The causes of hearing impairment in children and modern technical means of rehabilitation are investigated.
Опис
Ключові слова
здоров'язбереження, порушення слуху, вроджена глухота, успадкована глухота, засоби реабілітації, здоровьесбережение, нарушение слуха, врожденная глухота, унаследованная глухота, средства реабилитации, health saving, hearing impairment, congenital deafness, inherited deafness, rehabilitation facilities
Цитування
Козачек Н. О. Причини порушень слуху у дітей та сучасні технічні засоби реабілітації / Н. О. Козачек, М. І. Райчук // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 703–706.