Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/257
Title: Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12—14 річних фехтувальників
Authors: Кривенцова, І. В.
Пашкевич, С. А.
Keywords: фехтувальники
ігрові методи
навчання
швидкісні якості
тепінг-тест
тактичні уміння
фехтовальщики
игровые методы
обучение
скоростные качества
теппинг-тест
тактические умения
fencers
game methods
training
speed qualities
tapping-test
tactical abilities
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського
Citation: Кривенцова І. В. Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12-14 річних фехтувальників / І. В. Кривенцова, С. А. Пашкевич // Наука і освіта. - 2016. - № 8. - С. 97—101.
Abstract: На підставі позитивної динаміки показників швидкісних якостей юних фехтувальників, у статті було обгрунтовано ефективність впровадження ігрового методу навчання. У дослідженні брали участь 20 фехтувальників 12-14 років, які були розподілені випадковим чином на дві групи - дослідну (ДГ) та контрольну (КГ). У ДГ в тренувальний процес упроваджено спеціальні рухливі ігри. За три місяці встановлено вірогідне зростання показників лабільності нервової системи в ДГ; показники стресостійкості мали тенденцію до зниження. Одночасно у ДГ, порівняно з КГ, покращилися показники тактичних умінь та швидкості тактичного навчання. На основании положительной динамики показателей скоростных качеств юных фехтовальщиков, в статье была обоснована эффективность внедрения игрового метода обучения. В исследовании принимали участие 20 фехтовальщиков 12-14 лет, которые были распределены случайным образом на две группы - опытную (ДГ) и контрольную (КГ). В ДГ в тренировочный процесс внедрены специальные подвижные игры. За три месяца установлено достоверное возрастание показателей лабильности нервной системы в ДГ; показатели стрессоустойчивости имели тенденцию к снижению. Одновременно в ДГ, по сравнению с КГ, улучшились показатели тактических умений и скорости тактического обучения.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/257
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Statia_Kriventsova.PDF551.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.