Професійна самореалізація педагогів : іншомовне освітнє середовище, технологія самореалізації вчителів іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У монографії розкрито сутність, зміст та етапи професійної самореалізації вчителів. Особливої уваги надано технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов за умов іншомовного освітнього середовища. Для керівників закладів освіти, широкого кола педагогів. В монографии раскрыты сущность, содержание и этапы профессиональной самореализации учителей. Особое внимание уделено технологии профессиональной самореализации учителей иностранных языков в условиях иноязычной образовательной среды. Для руководителей учреждений образования, широкого круга педагогов. The monograph discloses the essence, content and stages of teachers' professional fulfillment. Particular attention is paid to the technology of professional self-realization of teachers of foreign languages in the conditions of a foreign language educational environment. For heads of educational institutions, a wide range of teachers.
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійна самореалізація вчителів, вчителі іноземних мов, іншомовне освітнє середовище, педагогика, профессиональная самореализация учителей, учителя иностранных языков, иноязычная образовательная среда, pedagogy, professional self-fulfillment of teachers, foreign language teachers, foreign language educational environment
Цитування
Рибалко Л. С. Професійна самореалізація педагогів: іншомовне освітнє середовище, технологія самореалізації вчителів іноземної мови : кол. моногр. / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Г. В. Твердохліб ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Основа, 2019. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 7 (198)).