СПОСОБИ УПОВІЛЬНЕННЯ ІНВАЗІЇ ДУБА ЧЕРВОНОГО (QUERCUS RUBRA) З МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В ПРИРОДНІ І ШТУЧНІ ФІТОЦЕНОЗИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ВПЦ «Візаві»
Анотація
В статті розглядається проблема розповсюдження дуба червоного (Quercus rubra) в місті Харкові та способи уповільнення інвазії його з міських зелених насаджень в природні і штучні фітоценози. В статье рассматривается проблема распространения дуба красного (Quercus rubra) в городе Харькове и способы замедления инвазии его с городских зеленых насаждений в естественные и искусственные фитоценозы. The article deals with the problem of the proliferation of red oak (Quercus rubra) in the city of Kharkiv and ways to slow its infestation of urban green spaces in natural and artificial phytocenoses.
Опис
Ключові слова
дуб червоний, уповільнення інвазії дуба, природні фітоценози, штучні фітоценози, озеленення міст, ботаніка, дуб красный, замедление инвазии дуба, природные фитоценозы, искусственные фитоценозы, озеленение городов, ботаника, red oak, slow invasions of oak, natural phytocenoses, artificial phytocenoses, the greening of cities, botany
Цитування
Лещенко Ю. О. Способи уповільнення інвазії дуба червоного (Quercus rubra) з міських зелених насаджень в природні і штучні фітоценози / Ю. О. Лещенко, Ю. В. Бенгус // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14 груд. 2016 р.) / Уман. нац. ун-т садівництва. – Умань : Візаві, 2016. – С. 161–162.