Наукове дослідження з музичного виховання в Японії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена музичному вихованню дітей в ранньому віці. Аналізується популярна система відомого японського скрипаля й педагога Шініці Сузукі. Статья посвящена музыкальному воспитанию детей в раннем возрасте. Анализируется популярная система известного японского скрипача и педагога Шиничи Сузуки The article is devoted to the musical education of young children. The popular system of the famous Japanese violinist and teacher Shinichi Suzuki is analyzed.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, музикальність, дошкільний вік, Японія, Шініці Сузукі, студентські роботи, музыкальное воспитание, музыкальность, дошкольный возраст, Япония, Шиничи Сузуки, студенческие работы, musical education, musicality, preschool age, Japan, Shinichi Suzuki, student work
Цитування
Мосієнко Є. М. Наукове дослідження з музичного виховання в Японії / Є. М. Мосієнко, О. М. Лук’янченко // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 60–62.