Навчально-методичне забезпечення курсу «Українська мова» в першому класі за вимогами НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено концептуальні положення створення навчально-методичного комплекту для курсу «Українська мова. 1 клас» згідно вимог нового Державного стандарту початкової освіти і Типових програм початкової освіти, описано особливості побудови букваря, прописів, наочно-ілюстративного й роздавального матеріалів, авторами якого є Н. Воскресенська, І. Цепова. В статье указаны концептуальные положения создания учебно-методического комплекта для курса «Украинский язык. 1 класс» в соответствии с требованиями нового Государственного стандарта начального образования и Типовых программ начального образования, описаны особенности построения букваря, прописей, наглядно-иллюстративного и раздаточного материалов, авторами которого являются Н. Воскресенская, И. Цепова. The article outlines the conceptual provisions for the creation of a training and methodological kit for the course "Ukrainian language. 1 class", in accordance with the requirements of the new State Standard of Primary Education and the Model Primary Education Programs, describes the peculiarities of constructing an alphabet, words, illustrative and distributing materials, sponsored by N. Voskresenska, I. Tsepova.
Опис
Ключові слова
українська мова, інтегрований курс, навчання грамоти, навчально-методичний комплект, буквар, прописи, наочний і роздавальний матеріали, украинский язык, интегрированный курс, обучение грамоте, учебно-методический комплект, букварь, прописи, наглядный и раздаточный материалы, ukrainian language, integrated course, literacy training, educational-methodical kit, ABC book, prescriptions, visual and distributing materials
Цитування
Цепова І. В. Навчально-методичне забезпечення курсу «Українська мова» в першому класі за вимогами НУШ / І. В. Цепова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 69–76.