Профілактика вірусного гепатиту В і С

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті результати профілактики вірусного гепатиту В і С. В статье рассмотрены результаты профилактики вирусного гепатита В и С. The article discusses the results of the prevention of viral hepatitis B and C.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, вірусний гепатит В, вірусний гепатит С, засоби профілактики, вакцинація, анатомия, физиология, вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, средства профилактики, вакцинация, anatomy, physiology, viral hepatitis B, viral hepatitis C, means of prevention, vaccination
Цитування
Дерев’янко Т. В. Профілактика вірусного гепатиту В і С / Т. В. Дерев’янко, І. О. Ликова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 406–408.