Дослідження емпатії як психофізіологічного компоненту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена питанням дослідження емпатії як психофізіологічного компоненту. Статья посвящена вопросам исследования эмпатии как психофизиологического компонента. The article is devoted to the study of empathy as a psychophysiological component.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, емпатія, психофізіологічний компонент, емоційний інтелект, анатомия, физиология, эмпатия, психофизиологический компонент, эмоциональный интеллект, anatomy, physiology, empathy, psychophysiological component, emotional intelligence
Цитування
Стадник Н. М. Дослідження емпатії як психофізіологічного компоненту / Н. М. Стадник, О. М. Зайцева, В. П. Коц // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 21–23.