Еколого-біологічна характеристика дикорослих їстівних рослин Харківського району Харківської області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначена еколого-біологічна характеристика дикорослих їстівних рослин Харківського району Харківської області. Определена эколого-биологическая характеристика дикорастущих съедобных растений Харьковского района Харьковской области. The ecological and biological characteristics of wild-growing edible plants of the Kharkovsky district of the Kharkov region are determined.
Опис
Ключові слова
ботаніка, їстівні рослини, еколого-біологічні особливості, геоботанічні дослідження, ботаника, съедобные растения, эколого-биологические особенности, геоботанические исследования, botany, edible plants, ecological and biological features, geobotanical research
Цитування
Бульба В. В. Еколого-біологічна характеристикадикорослих їстівних рослин Харківського району Харківської області / В. В. Бульба, Я. В. Гончаренко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 27.