Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2485
Назва: Мотив "марнота марнот" у поетичних епітафіях Лазаря Барановича: особливості жанрового втілення
Інші назви: Мотив "суета сует" в поэтических эпитафиях Лазаря Барановича: особенности жанрового воплощения
Motif "vanitas vanitatum" in poetic epitaphs by Lazar Baranovych: Special features of the genre interpretation
Автори: Зосімова, О. В.
Ключові слова: бароко
поезія
епітафія
мотив "марнота марнот"
жанр
барокко
поэзия
эпитафия
мотив "суета сует"
жанр
baroque
poetry
epitaph
motif "vanitas vanitatum"
genre
Дата публікації: 2005
Видавництво: "Перспектива"
Бібліографічний опис: Зосімова О. В. Мотив "марнота марнот" у поетичних епітафіях Лазаря Барановича : особливості жанрового втілення / О. В. Зосімова // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : зб. наук. пр. ; [редкол. : Я. О. Поліщук та ін.]. – Рівне : Перспектива, 2005. – Вип. 14. – С. 34–45.
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто особливості інтерпретації мотиву "марнота марнот" у поетичних епітафіях Лазаря Барановича – одного з чільних представників українського літературного бароко. Специфіка художнього втілення в епітафіях ідеї марності земного життя людини зумовлена жанровою своєрідністю віршів: опрацьовуючи популярні топоси ванітативного мотиву (насамперед ідею рівності всіх перед смертю), поет досить часто застосовує прийоми словесної гри та протиставлення понять. Прикметною рисою досліджуваних епітафій є широке використання натуралістичних елементів та вражаючі монологи адресатів текстів як особлива форма поезій цього жанру. В статье рассматриваются особенности интерпретации мотива "суета сует" в поэтических эпитафиях Лазаря Барановича – одного из ведущих представителей украинского литературного барокко. Специфика художественного воплощения в эпитафиях идеи суетности земной жизни человека обусловлена жанровым своеобразием стихотворений: разрабатывая популярные топосы ванитативного мотива (прежде всего идею равенства всех перед лицом смерти), поэт достаточно часто использует приемы словесной игры и противопоставления понятий. Характерной чертой исследуемых эпитафий является широкое использование натуралистических элементов и эффектные монологи адресатов текстов как особенная форма поэзий этого жанра. The article deals with the interpretation of the motif "vanitas vanitatum" in poetic epitaphs by Lazar Baranovych, one of the chief exponents of Ukrainian literary Baroque. The special character of the artistic expression in the epitaphs of the idea of vanity of man’s earthly life is determined by the genre nature of the verses: elaborating on the popular commonplaces of the motif Vanitas (first of all the idea of equality before death), the poet quite often uses the techniques of wordplay and contrast. The characteristic feature of the epitaphs under discussion is a wide use of naturalistic elements and impressive monologues of the addressees of the texts as a special form of this poetic genre.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2485
Розташовується у зібраннях:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.