Загальна мистецька освіта в середній школі Данії у ХХ столітті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано особливості загальної мистецької освіти в середній школі Данії у ХХ столітті. Розкрито, як реалізують данці один з основних напрямів оновлення освіти - сприяння розвитку креативності учнів. В статье проанализированы особенности общего художественного образования в средней школе Дании в ХХ веке. Раскрыто, как реализуют датчане один из основных направлений обновления образования - содействие развитию креативности учащихся.The article analyzes the features of general art education in a high school in Denmark in the twentieth century. It is disclosed how the Danes realize one of the main directions of updating education - promoting the development of students' creativity.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, Данія, середні школи, учні, креативність, студентські роботи, художественное образование, Дания, средние школы, ученики, креативность, студенческие работы, art education, Denmark, average schools, students, creativity, student work
Цитування
Запара А. І. Загальна мистецька освіта в середній школі Данії у ХХ столітті / А. І. Запара, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 41–42.