ДІЯЛЬНІСТЬ ЗРАЗКОВОЇ КАПЕЛИ БАНДУРИСТІВ У 20–30 РР. ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
На початку ХХ ст. народна пісенна спадщина і творчість кобзарів вийшли за межі селянського середовища і стали надбанням широкого кола інтелігенції та мешканців міст. З’явилося багато охочих навчитися грати на бандурі. Талановиті народні бандуристи із задоволенням передавали свої вміння та навички зацікавленим аматорам. Створення Зразкової капели бандуристів було необхідним. Виникла потреба відкриття класу бандури при Харківському музично-драматичному інституті для підготовки кваліфікованих керівників творчих колективів. В начале XX века народное песенное наследие и творчество кобзаров вышли за пределы крестьянской среды и стали достоянием широкого круга интеллектуалов и горожан. Многие хотят научиться играть на бандуре. Талантливые народные бандуристы с удовольствием передают свои навыки и умения заинтересованным любителям. Необходимо было создать образцовый бандурский хор. В Харьковском музыкально-драматическом институте было необходимо открыть урок бандуры для подготовки умелых руководителей творческих коллективов. At the beginning of the 20th century, folk song heritage and creativity of the kobzars went beyond the peasant environment and became the property of a wide circle of intellectuals and townspeople. There are many who want to learn how to play the bandura. Talented folk bandurists are happy to convey their skills and skills to interested lovers. Creation of an exemplary Bandura chor was necessary. There was a need to open the bandura class at the Kharkiv Music and Drama Institute for the training of skilled leaders of creative teams.
Опис
Ключові слова
пісенна спадщина, творчість кобзарів, український національний хор, автокефальний катедральний собор, державна капела бандуристів, зразкова капела бандуристів, песенное наследие, творчество кобзарей, украинский национальный хор, автокефальный кафедральный собор, государственная капела бандуристов, образцовая капела бандуристов, song heritage, kobzar's creativity, Ukarine national choir, autocephalous cathedral, State Bandurist's Chorus, exemplary bandura chapel
Цитування
Роман Н. М. Діяльність зразкової капели бандуристів у 20-30 рр. ХХ ст. / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 черв. 2018 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін., Харк. Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – С. 333–336.