Агропромислові кластери та їх роль у регіональному розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Анотація
У статті висвітлена тема створення агропромислових кластерів та їх ролі у регіональному розвитку. В статье освещена тема создания агропромышленных кластеров и их роли в региональном развитии. The article deals with the creation of agro-industrial clusters and their role in regional development.
Опис
Ключові слова
економіка України, агропромислові кластери, регіональний розвиток, экономика Украины, агропромышленные кластеры, региональное развитие, Ukrainian economy, agro-industrial clusters, regional development
Цитування
Сідельнікова І. В. Агропромислові кластери та їх роль у регіональному розвитку / І. В. Сідельнікова // Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 100-річчю НАН України, Харків, 1–28 лют. 2018 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – С. 57–59.