Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2385
Title: Методи перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти
Other Titles: Методы перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения
Methods of perspective management in the pedagogical system of a higher educational institution
Authors: Прокопенко, А. І.
Keywords: метод
перспективне управління
педагогічна система
організація
контроль
метод
перспективное управление
педагогическая система
организация
контроль
a method
perspective management
pedagogical system
organizating
a control
Issue Date: 28-Apr-2003
Publisher: Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Citation: Прокопенко А. І. Методи перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2003. – № 8. – С. 36–44.
Abstract: Зроблено аналіз педагогічної системи в умовах перспективного управління. Визначено поняття методу перспективного управління. Розглянуто педагогічні умови підвищення ефективності перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти. Методы перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения. Выполнен анализ педагогической системы в условиях перспективного управления. Определено понятие метода перспективного управления. Рассмотрены педагогические условия повышения эффективности перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения. The methods o f perspective management in pedagogical system of highez educational establishment. The analysis of pedagogical system in the conditions of perspective management is made. The conception o f the method o f perspective management is determined. The pedagogical conditions of the raise o f effectiveness system o f higher educational establishment are considered.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2385
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.