Методи перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Анотація
Зроблено аналіз педагогічної системи в умовах перспективного управління. Визначено поняття методу перспективного управління. Розглянуто педагогічні умови підвищення ефективності перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти. Методы перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения. Выполнен анализ педагогической системы в условиях перспективного управления. Определено понятие метода перспективного управления. Рассмотрены педагогические условия повышения эффективности перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения. The methods o f perspective management in pedagogical system of highez educational establishment. The analysis of pedagogical system in the conditions of perspective management is made. The conception o f the method o f perspective management is determined. The pedagogical conditions of the raise o f effectiveness system o f higher educational establishment are considered.
Опис
Ключові слова
метод, перспективне управління, педагогічна система, організація, контроль, метод, перспективное управление, педагогическая система, организация, контроль, a method, perspective management, pedagogical system, organizating, a control
Цитування
Прокопенко А. І. Методи перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2003. – № 8. – С. 36–44.