Стимулююча роль держави у забезпеченні енергозбереження в економічно розвинених країнах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
В статті висвітлюється тема стимулюючої ролі держави у забезпеченні енергозбереження в економічно розвинених країнах. Розглянуто стимули енергозбереження на державному рівні в економічно розвинутих країнах - в країнах ЄС та США. В статье освещается тема стимулирующей роли государства в обеспечении энергосбережения в экономически развитых странах. Рассмотрены стимулы энергосбережения на государственном уровне в экономически развитых странах - в странах ЕС и США. The article covers the topic of the stimulating role of the state in ensuring energy conservation in economically developed countries. Considered incentives for energy conservation at the state level in economically developed countries - in the EU and the US.
Опис
Ключові слова
економіка, економічна теорія, забезпечення енергозбереження, стимулююча роль держави, студентські роботи, экономика, экономическая теория, обеспечение энергосбережения, стимулирующая роль государства, студенческие работы, economy, economic theory, energy saving, state incentive, student work
Цитування
Алексик Ю. І. Стимулююча роль держави у забезпеченні енергозбереження в економічно розвинених країнах / Ю. І. Алексик, Л. П. Радченко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Екон. ф-т. - Харків : ХНПУ, 2018. - С. 6-7.