Структурування відкритих ресурсів вибіркового практичного курсу професіоналізації Тьютора «Індивідуальне підприємництво в освіті»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядадається структурування відкритих ресурсів. Також розглянуто з чим пов'язане запровадження та використання відкритих ресурсів. В статье розглядадаеться структурирования открытых ресурсов. Также рассмотрены с чем связано введение и использование открытых ресурсов.The article deals with the structuring of open resources. Also discussed is the related implementation and use of open resources.
Опис
Ключові слова
освіта, відкриті ресурси, електронна база, образование, открытые ресурсы, электронная база, education, open resources, electronic database
Цитування
Соляр В. В. Структурування відкритих ресурсів вибіркового практичного курсу професіоналізації Тьютора «Індивідуальне підприємництво в освіті» / В. В. Соляр // Дистанційна освіта : реалії та перспективи : матеріали І всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2018. - С. 61-63.