Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСікора, В. В.-
dc.contributor.authorСикора, В. В.-
dc.contributor.authorSikora, V. V.-
dc.date.accessioned2019-06-05T11:55:04Z-
dc.date.available2019-06-05T11:55:04Z-
dc.date.issued2018-09-21-
dc.identifier.citationСікора В. В. Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки / В. В. Сікора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Нац. ун-т Черніг. колегіум імені Т. Г. Шевченка ; [редкол. : М. О. Носко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : НУЧК, 2018. – Вип. 154, т. 2. – С. 69–73.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2518-7465-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2376-
dc.description.abstractУ статті визначено провідні інтерактивні методи у навчанні майбутніх учителів фізичної культури. Робота характеризує засади інтерактивного навчання, окреслює різні методи інтерактивних занять – лекцій і семінарів; наводить досвід їх використання під час навчання майбутніх учителів фізичної культури. У роботі розкривається практика використання різноманітних методів навчання студентів на лекціях : проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-діалог. Разом з тим подано досвід впровадження таких інтерактивних методів практичних і семінарських занять : проблемний метод навчання, метод самооцінки успішності, дискусія, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ділові й організаційно-діяльнісні ігри, навчання в малих групах співробітництва, груповий метод. В статье определены ведущие интерактивные методы в обучении будущих учителей физической культуры. Работа характеризует основы интерактивного обучения, определяет различные методы интерактивных занятий - лекций и семинаров ; приводит опыт их использования при обучении будущих учителей физической культуры. В работе раскрывается практика использования различных методов обучения студентов на лекциях : проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-диалог. Вместе с тем представлен опыт внедрения таких интерактивных методов практических и семинарских занятий : проблемный метод обучения, метод самооценки успешности, дискуссия, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, деловые и организационно-деятельностные игры, обучение в малых группах сотрудничества, групповой метод. The article defines leading interactive methods in the training of future teachers of physical culture. The work characterizes the basis of interactive learning, defines different methods of interactive lessons - lectures and seminars; brings experience of their use in the training of future teachers of physical culture. The paper reveals the practice of using different methods of teaching students at lectures: problem lecture, lecture-visualization, lecture-dialogue. At the same time, the experience of introducing such interactive methods of practical and seminar work is presented: problem method of teaching, method of self-evaluation of success, discussion, brainstorming, analysis of specific situations, business and organizational-activity games, training in small groups of collaboration, group method.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний університет Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерактивний методuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні учителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтерактивный методuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентыuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическая культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшие учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractive learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectinteractive methoduk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher education institutionsuk_UA.UTF-8
dc.titleВикористання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовкиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeИспользование методов интерактивного обучения будущих учителей физической культуры при преподавании предметов цикла профессиональной подготовкиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe use of interactive teaching methods of future physical education teachers in the educational process of professional cource subjectsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сікора В. В. .pdf256.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.