Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2376
Назва: Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки
Інші назви: Использование методов интерактивного обучения будущих учителей физической культуры при преподавании предметов цикла профессиональной подготовки
The use of interactive teaching methods of future physical education teachers in the educational process of professional cource subjects
Автори: Сікора, В. В.
Сикора, В. В.
Sikora, V. V.
Ключові слова: інтерактивне навчання
інтерактивний метод
студенти
майбутні учителі
фізична культура
заклади вищої освіти
интерактивное обучение
интерактивный метод
студенты
будущие учителя
физическая культура
высшие учебные заведения
interactive learning
interactive method
students
future teachers
physical education
higher education institutions
Дата публікації: 21-вер-2018
Видавництво: Національний університет Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка
Бібліографічний опис: Сікора В. В. Використання методів інтерактивного навчання майбутніх учителів фізичної культури при викладанні предметів циклу професійної підготовки / В. В. Сікора // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Нац. ун-т Черніг. колегіум імені Т. Г. Шевченка ; [редкол. : М. О. Носко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : НУЧК, 2018. – Вип. 154, т. 2. – С. 69–73.
Короткий огляд (реферат): У статті визначено провідні інтерактивні методи у навчанні майбутніх учителів фізичної культури. Робота характеризує засади інтерактивного навчання, окреслює різні методи інтерактивних занять – лекцій і семінарів; наводить досвід їх використання під час навчання майбутніх учителів фізичної культури. У роботі розкривається практика використання різноманітних методів навчання студентів на лекціях : проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-діалог. Разом з тим подано досвід впровадження таких інтерактивних методів практичних і семінарських занять : проблемний метод навчання, метод самооцінки успішності, дискусія, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ділові й організаційно-діяльнісні ігри, навчання в малих групах співробітництва, груповий метод. В статье определены ведущие интерактивные методы в обучении будущих учителей физической культуры. Работа характеризует основы интерактивного обучения, определяет различные методы интерактивных занятий - лекций и семинаров ; приводит опыт их использования при обучении будущих учителей физической культуры. В работе раскрывается практика использования различных методов обучения студентов на лекциях : проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-диалог. Вместе с тем представлен опыт внедрения таких интерактивных методов практических и семинарских занятий : проблемный метод обучения, метод самооценки успешности, дискуссия, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, деловые и организационно-деятельностные игры, обучение в малых группах сотрудничества, групповой метод. The article defines leading interactive methods in the training of future teachers of physical culture. The work characterizes the basis of interactive learning, defines different methods of interactive lessons - lectures and seminars; brings experience of their use in the training of future teachers of physical culture. The paper reveals the practice of using different methods of teaching students at lectures: problem lecture, lecture-visualization, lecture-dialogue. At the same time, the experience of introducing such interactive methods of practical and seminar work is presented: problem method of teaching, method of self-evaluation of success, discussion, brainstorming, analysis of specific situations, business and organizational-activity games, training in small groups of collaboration, group method.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2376
ISSN: 2518-7465
Розташовується у зібраннях:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Сікора В. В. .pdf256.74 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.