Формування рухових навичок : моделі процесу навчання акробатичних вправ дівчат 14 років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет Чернігівського колегіума імені Т. Г. Шевченка
Анотація
В данній статті автор обгрунтував формування рухових навичок : моделі процесу навчання акробатичних вправ дівчат 14 років а також вивчення впливу різних режимів виконання фізичних вправ на ефективність навчання дітей і підлітків. В данной статье автор обосновал формирование двигательных навыков : модели процесса обучения акробатических упражнений девушек 14 лет, а также изучение влияния различных режимов выполнения физических упражнений на эффективность обучения детей и подростков. In this article, the author substantiated the formation of motor skills: models of the process of teaching acrobatic exercises girls 14 years, as well as studying the influence of different modes of exercising physical exercises on the effectiveness of training children and adolescents.
Опис
Ключові слова
навчання, повний факторний експеримент, програмоване навчання, дівчата, обучение, полный факторный эксперимент, программируемое обучение, девушки, training, full factorial experiment, programmable training, girls
Цитування
Капкан О. О. Ефективність програмування розвитку сили та силової витривалості у дівчат середнього шкільного віку / О. О. Капкан, О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Нац. ун-т Черніг. колегіум імені Т. Г. Шевченка ; [редкол. : М. О. Носко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : НУЧК, 2018. – Вип. 154, т. 1. – С. 82–86.