ВСТАВНІ МОДАЛЬНІ СИНТАКСЕМИ З ІМЕННИКОМ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ В СУМ (ДО ПРОБЛЕМИ ПОХОДЖЕННЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Чабаненко Ю. А.
Анотація
Досліджено вставні модальні синтаксеми, у складі яких є іменник в орудному відмінку; здійснено спробу знаходження їх етимологічних відповідників та проаналізовано їх семантику. Исследованы вводные модальные синтаксемы с существительным в творительном падеже, осуществлена попытка разыскания их этимологических соответствий и проанализирована их семантика. Parenthetical modal syntaxemes, including a noun in the ablative case, have been investigated; an attempt to find etymological structures, corresponding to them, has been made and their semantics has been analyzed.
Опис
Ключові слова
вставні модальні синтаксеми, безсполучникове речення, реконструкція, семантика, етимологія, вводные модальные синтаксемы, бессоюзное предложение, реконструкция, семантика, этимология, parenthetical modal syntaxemes, asyndetic sentence, reconstruction, semantics, etymology
Цитування
Невська Ю. В. Вставні модальні синтаксеми з іменником в орудному відмінку в СУМ (до проблеми походження) / Ю. В. Невська // Мовна особистість : лінгвістика і лінгводидактика : [зб. ст. за матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ.конф. "Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика", 10-11 листоп. 2016 р.] / МОН України, Київ. нац. лінгв. ун-т, Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Київ ; Черкаси, 2016. - Вип. 3.- С. 97-100.