ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ РОБОТОЮ МУЗИЧНИХ ШКІЛ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню специфіки використання інформаційних технологій в управлінні роботою музичних шкіл та розв’язанні їх навчально-організаційних проблем. Розкрито проблеми музичних шкіл, а саме: складання розкладу занять, розрахунок навантаження вчителів; недостатнє представлення музичних шкіл у зовнішньому середовищі; брак навчальних приміщень. Схарактеризовано вимоги до програми для складання та редагування розкладу групових занять у музичній школі. Визначено можливості використання інформаційних технологій для покращення діяльності музичних шкіл. Статья посвящена исследованию специфики использования информационных технологий в управлении работой музыкальных школ и решении их учебно-организационных проблем. Раскрыты проблемы музыкальных школ, а именно: составление расписания занятий, расчет нагрузки учителей; недостаточное представление музыкальных школ во внешней среде; недостаток учебных помещений. Охарактеризованы требования к программе для составления и редактирования расписания групповых занятий в музыкальной школе. Определены возможности использования информационных технологий для улучшения деятельности музыкальных школThe article is dedicated to the investigation of the peculiarities of using the informational technologies in music schools management and solving their educational and organizational problems. The problems which music schools usually face with have been revealed. The requirements to a programme for scheduling group classes at music schools have been characterized. The possibilities of using the informational technologies for improving the activity of music schools have been determined.
Опис
Ключові слова
музична школа, інформаційні технології, управління, проблема, програма, розклад, музыкальная школа, информационные технологии, управление, проблема, программа, расписание, music schools, informational technologies, managemеnt, problem, programme, schedule
Цитування
Лупаренко С. Є. Інформаційні технології в управлінні роботою музичних шкіл / С. Є. Лупаренко, Є. В. Данилова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов (голов. ред.) та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 2. – С. 252–257.