Семінар «Педагогіка успіху» (гуманітарно-педагогічний цикл дисциплін) у реалізації програм інноваційних процесів у ВНЗ України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)
Анотація
У данній статті автором досліджено семінар «Педагогіка успіху» (гуманітарно-педагогічний цикл дисциплін) у реалізації програм інноваційних процесів у ВНЗ України. В данной статье автором исследован семинар «Педагогика успеха» (гуманитарно-педагогический цикл дисциплин) в реализации программ инновационных процессов в высших учебных заведениях Украины. In this article, the author investigated the seminar “Pedagogy of Success” (humanitarian and pedagogical cycle of disciplines) in the implementation of programs of innovative processes in higher educational institutions of Ukraine.
Опис
Ключові слова
семінар, педагогіка успіху, гуманітарно-педагогічний цикл, дисципліни, інноваційні процеси, вищі навчальні заклади, семинар, педагогика успеха, гуманитарно-педагогический цикл, дисциплины, инновационные процессы, высшие учебные заведения, seminar, success pedagogy, humanitarian pedagogical cycle, disciplines, innovation processes, higher educational institutions
Цитування
Ворожбіт-Горбатюк В. В. Семінар «Педагогіка успіху» (гуманітарно-педагогічний цикл дисциплін) у реалізації програм інноваційних процесів у ВНЗ України / В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Н. О. Борисенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Суми, 6-7 квіт. 2017 р. / Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2017. – С. 171–174.