Проблема формування кадрового потенціалу для вищої школи на основі концепції перспективного управління в освіті

Немає доступних мініатюр
Дата
2006-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядаються основні теоретичні результати дослідження проблеми формування кадрового потенціалу для вищої школи. Обґрунтовано концепцію перспективного управління в освіті. Рассматриваются основные теоретические результаты исследования проблемы формирования кадрового потенциала для высшей школы. Обоснована концепция перспективного управления в образовании. The basic theoretical results of researching the problem of formation of stuffing potential for the higher education are submitted. The concept of the perspective management in education are proved.
Опис
Ключові слова
управління в освіті, вища школа, формування кадрового потенціалу, дослідження, управление в образовании, высшая школа, формирование кадрового потенциала, исследование, management in education, high school, human capacity building, research
Цитування
Прокопенко А. І. Проблема формування кадрового потенціалу для вищої школи на основі концепції перспективного управління в освіті / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХНПУ, 2006. – Вип. 25. – С. 121–127.