ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (1900-1918 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкриваються особливості реалізації родинного виховання в Україні протягом 1900-1918 рр., а саме: здійснення сімейного виховання на основі різних традицій унаслідок життя дітей у різних сім’ях (української інтелігенції, робітничих і селянських); усвідомлення громадськістю необхідності формування батьківської компетентності і поширення ідей освіти серед населення.В статье раскрываются особенности реализации семейного воспитания в Украине в 1900-1918 гг., а именно: осуществление семейного воспитания на основе различных традиций вследствие жизни детей в разных семьях (украинской интеллигенции, рабочих и крестьянских); осознание общественностью необходимости формирования родительской компетентности и распространения идей просвещения среди населения. The article reveals the peculiarities of the implementation of family education in Ukraine during 1900-1918, namely: the implementation of family education on the basis of different traditions due to the life of children in different families (Ukrainian intellectuals, workers and peasants); public awareness of the need for the formation of parental competence and the dissemination of educational ideas among the population.
Опис
Ключові слова
дитина, освіта, сім’я, сімейне виховання, батьки, ребенок, образование, семья, семейное воспитание, родители, child, education, family, family education, parents
Цитування
Лупаренко С. Є. Особливості здійснення сімейного виховання в Україні (1900-1918 рр.) / С. Є. Лупаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 42–45.