ЦЕРКОВНО-ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТ.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-08-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Federation of Estonian Student Unions (EÜL)
Анотація
Виходячи з аналізу психолого-педагогічної літератури у статті розглянуто роль церковно-парафіяльних шкіл у розвитку України другої половини XIX - початку XX ст.; особливості взаємовідносин держави та церкви. Установлено, що церковно-парафіяльні школи відіграли значну роль у підвищенні освіти сільського населення. Особливо велику роль у розвитку церковних сільських шкіл зіграв Святіший Синод, Церква та православне духовенство. Завдяки їм був заснований особливий тип православної школи – церковно-приходська. З’ясовано, що за допомогою щедрої підтримки держави та суспільства кількість церковно-приходських шкіл швидко зростала, що сприяло поширенню грамотності населення України досліджуваного періоду.. Исходя из анализа психолого-педагогической литературы в статье рассмотрена роль церковно-приходских школ в развитии Украины второй половины XIX - начала XX века; особенности взаимоотношений государства и церкви. Установлено, что церковно-приходские школы сыграли значительную роль в повышении образования сельского населения. Особенно большую роль в развитии сельских церковных школ сыграл Святейший Синод, Церковь и православное духовенство. Благодаря им был учрежден особый тип православной школы – церковно-приходская. Выяснено, что с помощью щедрой поддержки государства и общества количество церковно-приходских школ быстро росло, что способствовало распространению грамотности населения Украины изучаемого периода. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature the article considers the role of parochial schools in the development of Ukraine in the second half of XIX - early XX century; relations of Church and state. It is established that a parochial school played a significant role in improving the education of the rural population. Especially important role in the development of the rural Church schools played the Holy Synod, Church and Orthodox clergy. Thanks to them, was established a special type of Orthodox schools – parochial. It is found that with the generous support of the state and society the number of parish schools grew rapidly, which contributed to the literacy of the Ukrainian population of the studied period.
Опис
Ключові слова
освіта, початкове навчання, церковно-парафіяльні школи, реформи, образование, начальное обучение, церковно-приходские школы, реформы, education, primary education, parochial school, reform
Цитування
Агаркова Н. О. Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти України (друга половина XIX - початок XX ст.) / Н. О. Агаркова // Proceedings of the Summer Science Symposium «Science and Policy – Dialogue in Europe», Tallinn, 01-03 august 2016 / Federation of Estonian Student Unions. – Tallinn, 2016.- P. 6-12.