Перспективні напрями модернізації вищої педагогічної освіти (на матеріалі Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004-01-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Анотація
Досліджено проблему модернізації вищої педагогічної освіти. Проаналізовано засоби перспективного управління на рівні університету, факультету, кафедри. Исследовано проблему модернизации высшего педагогического образования. Проанализированы средства перспективного управления на уровне университета, факультета, кафедры. Perspective directions of modernization of higher pedagogical education (on a material of the Kharkov state pedagogical university named by G. S. Skovoroda).
Опис
Ключові слова
освіта, рівні управління, програма, перспективні напрями модернізації, образование, уровни управления, программа, перспективные направления модернизации, еducation, levels of management, рrogram, perspective directions of modernization
Цитування
Прокопенко А. І. Перспективні напрями модернізації вищої педагогічної освіти (на матеріалі Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди) / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2004. – Вип. 2. – С. 49–54.