Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2326
Title: Перспективні напрями модернізації вищої педагогічної освіти (на матеріалі Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди)
Other Titles: Перспективные направления модернизации высшего педагогического образования (на материале Харьковского государственного педагогического университета имени Г. С. Сковороды)
Perspective directions of modernization of higher pedagogical education (on a material of the Kharkov state pedagogical university named by G. S. Skovoroda)
Authors: Прокопенко, А. І.
Keywords: освіта
рівні управління
програма
перспективні напрями модернізації
образование
уровни управления
программа
перспективные направления модернизации
еducation
levels of management
рrogram
perspective directions of modernization
Issue Date: 31-Jan-2004
Publisher: Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Citation: Прокопенко А. І. Перспективні напрями модернізації вищої педагогічної освіти (на матеріалі Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди) / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2004. – Вип. 2. – С. 49–54.
Abstract: Досліджено проблему модернізації вищої педагогічної освіти. Проаналізовано засоби перспективного управління на рівні університету, факультету, кафедри. Исследовано проблему модернизации высшего педагогического образования. Проанализированы средства перспективного управления на уровне университета, факультета, кафедры. Perspective directions of modernization of higher pedagogical education (on a material of the Kharkov state pedagogical university named by G. S. Skovoroda).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2326
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.