Indicators of the value ofeducational services for high economy education

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Le Mans University, Faculty of Economics and Management, France
Анотація
The article is devoted to the consideration of indicators of the value of educational services of higher economic education. The criteria for the value of educational services and the most important elements of product policy are defined. Стаття присвячена розгляду індикаторів цінності освітніх послуг вищої економічної освіти. Визначено критерії цінності освітніх послуг та найважливіші елементи товарної політики. Статья посвящена рассмотрению индикаторам ценности образовательных услуг высшего экономического образования. Определены критерии ценности образовательных услуг и важнейшие элементы товарной политики.
Опис
Ключові слова
research, economic education, life cycle, master's work, дослідження, економічна освіта, життєвий цикл, магістерські роботи, исследование, экономическое образование, жизненный цикл, магистерские работы
Цитування
Sereda O. Indicators of the value ofeducational services for high economy education / О. Sereda, V. V. Soliar // Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise : II International scientific conference Conference Proceedings, November 23, 2018, Le Mans, France / Le Mans University, Faculty of Economics and Management. – Le Mans : Baltija Publishing, 2018. – Part II. – P. 132–135.