Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2313
Назва: РОЗВИТОК ПИТАНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ АВСТРІЇ
Інші назви: РАЗВИТИЕ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ АВСТРИИ
DEVELOPMENT OF ADULT EDUCATION ISSUES IN THE PEDAGOGICAL THOUGHT OF AUSTRIA
Автори: Боярська-Хоменко, А. В.
Ключові слова: освіта дорослих
безперервна освіта
формальна освіта
неформальна освіта
інформальна освіта
Австрія
образование взрослых
непрерывное образование
формальное образование
неформальное образование
информальное образование
Австрия
adult education
continuing education
formal education
non-formal education
informal education
Austria
Дата публікації: 2019
Видавництво: Видавничий дім «Гельветика»
Бібліографічний опис: Боярська-Хоменко А. В. Розвиток питань освіти дорослих в педагогічній думці Австрії / А. В. Боярська-Хоменко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Гельветика, 2019. – Вип. 86. – С. 18–21.
Короткий огляд (реферат): У статті здійснено аналіз розвитку питань освіти дорослих у науково-педагогічній думці Австрії. Визначено основні аспекти теоретичних досліджень у галузі освіти дорослих, окреслено напрями емпіричних досліджень та охарактеризовано компаративістські аспекти. Разом з тим у статті визначено підходи до розуміння освіти дорослих у різних науково-педагогічних джерелах, визначено тип освітніх концепцій, наведено соціально-демографічні характеристики учасників освіти. Розкрито підходи до розуміння формальної, неформальної та інформальної освіти у педагогічній літературі Австрії. В статье осуществлен анализ развития вопросов образования взрослых в научно-педагогической мысли Австрии. Определены основные аспекты теоретических исследований в области образования взрослых, определены направления эмпирических исследований и охарактеризованы компаративистские аспекты. Вместе с тем в статье определены подходы к пониманию образования взрослых в различных научно-педагогических источниках, определен тип образовательных концепций, приведены социально-демографические характеристики участников образования. Раскрыты подходы к пониманию формального, неформального и информального образования в педагогической литературе Австрии. In the article, the analysis of the development of adult education in the scientific and pedagogical thought of Austria is carried out. The main aspects of theoretical studies in adult education are certain. The directions of empirical research are described. The comparative aspects in Austrian pedagogical literature are characterized. Approaches to the understanding of adult education in various scientific and pedagogical sources are defined. Subjects and objects for adult education in Austrian pedagogical literature are defined. The purpose and objectives of adult education in Austria are defined. Views on the understanding of formal, nonformal and informal education in Austrian pedagogical literature are uncovered. Leading pedagogical studies in adult education are described: the study of Hildesheim (1954), the study of Gettingen (1958-1960), the Oldenburg study (1971-1973). The article states: adult education in the second half of the twentieth century has become part of the concept of education throughout life. The orthogonal views on social change in the Austrian society are uncovered. Reasons that encourage adults to learn are uncovered. The participation of adults in formal, nonformal and informal education depends on age, sex, educational status, citizenship, professional status and social background. The reasons for the unwillingness of adults to study are defined: biographical reasons, institutional and social barriers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2313
ISSN: 2413-1865
Розташовується у зібраннях:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.