Біоекологічні особливості та різноманіття отруйних рослин Харкова та його околиць

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою роботи було дослідити біоекологічні особливості та різноманіття отруйних рослин Харкова та його околиць. Целью работы было исследовать биоэкологические особенности и разнообразие ядовитых растений Харькова и его окрестностей. The aim of the work was to investigate the bioecological characteristics and diversity of poisonous plants in Kharkov and its surroundings.
Опис
Ключові слова
ботаніка, біоекологія, отруйні рослини, студентські роботи, ботаника, биоэкология, ядовитые растения, студенческие работы, botany, bioecology, poisonous plants, student work
Цитування
Столяр Я. Біоекологічні особливості та різноманіття отруйних рослин Харкова та його околиць / Я. Столяр // Актуальні питання природничої науки та освіти : матеріали I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр., Харків, 20 квіт. 2017 р. : зб. наук. пр. студ. природн. ф-ту / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 31.