Політична мобілізація як чинник динаміки політичного процесу : теоретичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-08-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ)
Анотація
Розглянуто проблематику політичної мобілізації у контексті впливу на політичний процес. Проаналізовано наукові підходи щодо розкриття політичного змісту концепту «мобілізація». Охарактеризовано деякі типи мобілізаційного процесу та особливості зв'язку із політичною активністю. Окрему увагу приділено ролі технологій політичної мобілізації. Рассмотрена проблематика политической мобилизации в контексте влияния на политический процесс. Проанализированы научные подходы к раскрытию политического содержания концепта "мобилизация". Охарактеризованы некоторые типы мобилизационного процесса и особенности связи с политической активностью. Особое внимание уделено роли технологий политической мобилизации. We consider the problems of political mobilization in the context of the impact on the political process. Analyzed scientific approaches to the disclosure of the political content of the concept of "mobilization". Characterized by certain types of the mobilization process, and especially because of the political activity. Particular attention is paid to the role of technologies of political mobilization.
Опис
Ключові слова
мобілізація, політична мобілізація, політична стабільність, політичний процес, технології мобілізації, мобилизация, политическая мобилизация, политическая стабильность, политический процесс, технологии мобилизации, mobilization, political mobilization, political stability, the political process, technology mobilization
Цитування
Безрук О. О. Політична мобілізація як чинник динаміки політичного процесу : теоретичний аспект / О. О. Безрук // Вісник СевНТУ. Сер. : Політологія / Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь : СевНТУ, 2013. – Вип. 145. – С. 54–57.