Проблема вокально-виконавської надійності в наукових дослідженнях

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті узагальнено наукові дослідження з теорії вокального мистецтва щодо питання виконавської надійності. В статье обобщены научные исследования по теории вокального искусства о исполнительской надежности. The article summarizes the research on the theory of vocal art on the performance reliability.
Опис
Ключові слова
виконавство, виконавська надійність, вокальне мистецтво, вчителі музичного мистецтва, наукові дослідження, студентські роботи, исполнительство, исполнительская надежность, вокальное искусство, учителя музыкального искусства, научные исследования, студенческие работы, performing, performing reliability, vocal art, music art teachers, research, student work
Цитування
Криворучко А. В. Проблема вокально-виконавської надійності в наукових дослідженнях / А. В. Криворучко, М. А. Ткаченко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 174–176.