Вивчення стилів музичного мистецтва у 8 класі

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вивченню стилів музичного мистецтва в загальноосвітній школі. Статья посвящена изучению стилей музыкального искусства в общеобразовательной школе. The article is devoted to the study of styles of musical art in the secondary school.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, художні напрями, урок музичного мистецтва, студентські роботи, музыкальное искусство, художественные направления, урок музыкального искусства, студенческие работы, musical art, art trends, music lesson, student work
Цитування
Склярова Ю. С. Вивчення стилів музичного мистецтва у 8 класі / Ю. С. Склярова, А. В. Соколова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 160–162.