Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2268
Title: Українська народна пісня як засіб формування національної самосвідомості майбутнього фахівця
Other Titles: Украинская народная песня как средство формирования национального самосознания будущего специалиста
Ukrainian folk song as a means of forming a national self-consciousness
Authors: Розумний, Б. Ю.
Ткаченко, М. О.
Разумный, Б. Ю.
Ткаченко, М. А
Razumnyi, B. Yu.
Tkachenko, М. О.
Keywords: українська народна пісня
національна самосвідомість
патріотичне виховання
вчитель музичного мистецтва
студентські роботи
украинская народная песня
национальное самосознание
патриотическое воспитание
учитель музыкального искусства
студенческие работы
ukrainian folk song
national self-consciousness
patriotic education
teacher of musical art
student work
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Розумний Б. Ю. Українська народна пісня як засіб формування національної самосвідомості майбутнього фахівця / Б. Ю. Розумний, М. О. Ткаченко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 180–182.
Abstract: Стаття визначає взаємозв’язок і взаємозалежність між опануванням майбутніми фахівцями українською народнопісенною культурою та формуванням у них національної самосвідомості. Статья раскрывает взаимосвязь и взаимозависимость между освоением будущими специалистами украинской народной культуры и формированием у них национального самосознания.The article reveals the role of studying Ukrainian folk culture in shaping the national identity of future teachers of musical art.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2268
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розумний Б. Ю. Українська народна пісня .doc42 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.