Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2267
Title: Дистанційна підтримка викладання коротких курсів
Other Titles: Дистанционная поддержка преподавания коротких курсов
Remote support for teaching short courses
Authors: Москаленко, В. В.
Keywords: дистанційна підтримка
короткі курси
навчання
студенти
дистанционная поддержка
короткие курсы
обучение
студенты
remote support
short courses
training
students
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Citation: Москаленко В. В. Дистанційна підтримка викладання коротких курсів / В. В. Москаленко // Теорія та практика реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару, Харків, 28 лют. 2019 р. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2019. – С. 44–45.
Abstract: При викладанні курсів з малим обсягом аудиторного часу доцільно використовувати відносно прості та швидкі в роботі ресурси – дошки об’яв. При преподавании курсов с малым объемом аудиторного времени целесообразно использовать относительно простые и быстрые в работе ресурсы - доски объявлений. When teaching courses with a small amount of audience time, it is advisable to use relatively simple and fast resources in the work - bulletin boards.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2267
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.