Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/224
Title: Інтегроване навчання на прикладі вивчення творчості Т. Г. Шевченка
Authors: Жуков, В. П.
Keywords: музична освіта
інтегроване навчання
інтегрована освіта
когнітивний ресурс
музыкальное образование
интегрированное обучение
интегрированное образование
когнитивный ресурс
musical education
integrated training
integrated education
cognitive resource
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Citation: Жуков В. П. Інтегроване навчання на прикладі вивчення творчості Т. Г. Шевченка / В. П. Жуков // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / Харків. держ. ун-т харчування та торг. ; редкол.: Л. Г. Бакуменко, А. В. Ларіна, В. П. Жукова [та ін.]. - Харків : ХДУХТ, 2016. - С. 51-54.
Abstract: Автор статті відзначає, що стратегія музичної освіти базується на концептуальних засадах інтеграції змісту викладання шкільних дисциплін і гуманізації навчання. Навчальна діяльність на уроках музики в школі має спрямовуватися на інтеграцію мистецьких знань та художньо-образних уявлень школярів як потужного засобу інформаційного забезпечення і якісного засвоєння музичного матеріалу на основі використання широкої міжпредметної інтеграції. Такий концептуальний підхід до інтегрованного навчання можна проілюструвати на прикладі вивчення творчого шляху великого українського поета Т. Г. Шевченка. Вивчення його творчості може бути поділено на три складові: література, мистецтво, музика. Кожен блок має бути представлено в навчальних планах в один проміжок часу на уроках української літератури, малювання та музики. Автор статьи отмечает, что стратегия музыкального образования базируется на концептуальных принципах интеграции содержания преподавания школьных дисциплин и гуманизации обучения. Учебная деятельность на уроках музыки в школе должна направляться на интеграцию художественных знаний и художественно-образных представлений школьников как мощного средства информационного обеспечения и качественного усвоения музыкального материала на основе использования широкой интеграции межпредметных. Такой концептуальный подход к інтегрованного обучения можно проиллюстрировать на примере изучения творческого пути великого украинского поэта Т. Г. Шевченко. Изучение его творчества может быть разделен на три составляющие: литература, искусство, музыка. Каждый блок должен быть представлен в учебных планах в один промежуток времени на уроках украинской литературы, рисования и музыки.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/224
Appears in Collections:Кафедра музично-інструментальної підготовки вчителя

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жуков В. П. .pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.