Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2216
Назва: THE MOLECULAR DESIGN OF BIOLOGICALLY ACTIVE ACRIDINE DERIVATIVES USING THE GRAPH THEORY
Інші назви: МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДИЗАЙН БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ГРАФІВ
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ
Автори: Svechnikova, О. М.
Kolisnyk, S. V.
Datkhayev, U. M.
Ключові слова: topological indices
graph theory
derivatives of acridine
correlation
molecular design
топологічні індекси
теорія графів
похідні акридину
кореляція
молекулярний дизайн
топологические индексы
теория графов
производные акридина
корреляция
молекулярный дизайн
Дата публікації: 2017
Видавництво: Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова (КазНМУ), г. Алма-Ата
Бібліографічний опис: Svechnikova О. М. The molecular design of biologically active acridine derivatives using the Graph theory / О. М. Svechnikova, S. V. Kolisnyk, U. M. Datkhayev // Вестник Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова : науч.-практ. журнал. – Алма-Ата : КазНМУ, 2017. – № 1. – С. 422–424.
Короткий огляд (реферат): The problem of modeling the relationship between the structure and the biological activity of organic compounds is one of the urgent mathematical problems of chemistry. To find quantitative correlations of the structure – anti-inflammatory activity in the isostructural series of substituted 9-thioacridone, acridinyl-9-thioacetic acids and 9-hydrazine acridine the molecular connectivity indices calculated for the given molecular structures have been used. The correlation equations of lgA – f (æR) relationship with the convincing statistical characteristics have been determined. They will be used for the molecular design of active pharmacophores. Проблема моделювання зв'язку між структурою і біологічною активністю органічних сполук є однією з актуальних математичних проблем хімії. Для знаходження кількісних співвідношень структура - протизапальна активність в ізоструктурних рядах заміщених 9-тіоакрідона, акридину-9-тіоуксусних кислот і 9-гідразіноакрідіна використані розраховані для даних молекулярних структур індекси зв'язності. Встановлено кореляційні рівняння зв'язку lgП - f (æR) з переконливими статистичними характеристиками, які будуть використані для молекулярного дизайну активних фармакофор. Проблема моделирования связи между структурой и биологической активностью органических соединений является одной из актуальных математических проблем химии. Для нахождения количественных соотношений структура – противовоспалительная активность в изоструктурных рядах замещенных 9-тиоакридона, акридинил-9-тиоуксусных кислот и 9-гидразиноакридина использованы рассчитанные для данных молекулярных структур индексы связности. Установлены корреляционные уравнения связи lgП – f(æR) с убедительными статистическими характеристиками, которые будут использованы для молекулярного дизайна активных фармакофоров.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2216
ISSN: 2524-0692 (online)
2524-0684 (print)
Розташовується у зібраннях:Кафедра хіміїУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.