Semantic specificities of phraseological units comprising love component in «Gone with the Wind» by Margaret Mitchell

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-30
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Sp. z.o.o. «Diamond trading tour»
Анотація
The presented article deals with semantic specificities of phraseological units comprising LOVE component in “Gone with the Wind” by Margaret Mitchell. The classification includes a few subgroups of the above mentioned idioms, their structure and grammatical features. У даній статті розглядаються семантичні особливості фразеологічних одиниць з компонентом любов у романі «Віднесені вітром» Маргарет Мітчелл. Класифікація включає кілька підгруп вище вказаних ідіом, їх структуру та граматичні властивості. В данной статье рассматриваются семантические особенности фразеологических единиц с компонентом любовь в романе «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. Классификация включает в себя несколько подгрупп выше указанных идиом, их структуру и грамматические свойства.
Опис
Ключові слова
phraseology units, love component, classification, semantic peculiarities, subgroups, grammatical structure, фразеологічні одиниці, компонент любов, класифікація, семантичні особливості, підгрупи, граматична структура, фразеологические единицы, компонент любовь, классификация, семантические особенности, подгруппы, грамматическая структура
Цитування
Melnyk S. S. Semantic specificities of phraseological units comprising love component in «Gone with the Wind» by Margaret Mitchell / S. S. Melnyk // Filologia, socjologia i kulturoznawstvo. Badania podstawowe i stosowane : wyzwania i wyniki : zbior artykulow naukowych. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej, Gdansk, 30–31 Marzec 2017 r. – Warszawa : Diamond trading tour, 2017. – S. 71–75.