Вплив музичного сприймання на розвиток творчої особистості майбутнього викладача музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджується процес сприймання музики. Визначено роль музичного сприймання на розвиток творчої особистості майбутнього викладача музичного мистецтва. В статье исследуется процесс восприятия музыки. Определена роль музыкального восприятия на развитие творческой личности будущего преподавателя музыкального искусства. The article examines the process of perception of music. The role of musical perception on the development of the creative personality of the future teacher of musical art.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, музичне сприймання, творча особистість, викладачі музичного мистецтва, студентські роботи, музыкальное искусство, музыкальное восприятие, творческая личность, преподаватели музыкального искусства, студенческие работы, musical art, musical perception, creative person, music art teachers, student work
Цитування
Найпак А. С. Вплив музичного сприймання на розвиток творчої особистості майбутнього викладача музичного мистецтва / А. С. Найпак, І. І. Мартиненко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С.111–112.