Фактори успішної соціалізації людей похилого віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-03-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавництво "Логос"
Анотація
Було розглянуто питання, що стосуються факторів успішної соціалізації людей похилого віку. Были рассмотрены вопросы, касающиеся факторов успешной социализации пожилых людей. Issues related to the factors of successful socialization of the elderly were discussed.
Опис
Ключові слова
практична психологія, успішна соціалізація, люди похилого віку, соціально-психологічні проблеми, практическая психология, успешная социализация, пожилые люди, социально-психологические проблемы, practical psychology, successful socialization, old mans, socio-psychological problems
Цитування
Гордієнко-Митрофанова І. В. Фактори успішної соціалізації людей похилого віку / І. В. Гордієнко-Митрофанова, Ю. С. Бондар, Ю. А. Кобзєва // Проблеми особистості в сучасній науці : результати та перспективи дослідження : матеріали XIX Міжнар. конф. молод. науковців, Київ, 17 берез. 2017р. / Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2017. – С. 63–65.