Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2170
Title: Відкриті освітні ресурси для реалізації інноваційної діяльності вчителя
Other Titles: Открытые образовательные ресурсы для реализации инновационной деятельности учителя
Open educational resources for the implementation of teacher innovation
Authors: Прокопенко, А. І.
Олійник, Т. О.
Keywords: інформаційні технології
освітні ресурси
інноваційна діяльність
вчителі
дистанційні курси
информационные технологии
образовательные ресурсы
инновационная деятельность
учителя
дистанционные курсы
information technology
educational resources
innovation activity
teachers
distance courses
Issue Date: 24-Nov-2015
Publisher: ХДПУ імені Г. С. Сковороди, вид «Мітра», м. Харків
Citation: Прокопенко А. І. Відкриті освітні ресурси для реалізації інноваційної діяльності вчителя / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник // Підготовка соціального педагога на засадах партнерства : мат. наук.-практич. конф., Харків, 24 листоп. 2015 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. М. П. Васильєвої. – Харків : Мітра, 2015. – С. 20–21.
Abstract: Сучасна освіта вимагає нового підходу до комп'ютерно-орієнтованих систем навчального призначення відповідно до індивідуальних потреб користувачів. Приділяється увага відкритим освітнім ресурсам, в поєднанні з інтерактивним обладнанням, що дозволяють реалізувати широкий спектр інноваційних методів і технологій освіти. Современное образование требует нового подхода к компьютерно-ориентированным системам учебного назначения в соответствии с индивидуальными потребностями пользователей. Уделяется внимание открытым образовательным ресурсам, в сочетании с интерактивным оборудованием, что позволяет реализовать широкий спектр инновационных методов и технологий образования. Modern education requires a new approach to computer-based educational systems in accordance with the individual needs of users. Attention is paid to open educational resources, in combination with interactive equipment, which allows for a wide range of innovative educational methods and technologies.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2170
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Відкриті освітні ресурси .pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.